Zespół Pradera-Wiliiego

Zespół Pradera-Wiliiego76. Chorzy mają próchnicę zębów, wrodzoną hipotonię, opóźnienie rozwoju umysłowego, otyłość, hipogonadyzm i niekiedy wady układu krążenia. Problemy anestezjologiczne – patrz: Milliken R. A. i Weintraub D. M., Anesthesiology, 1975, 43, 590 Palmer S. K. i Atlel J. L„ Ibid., 1976, 44, 161.

Choroba „syropu klonowego” (zespół ketonurii Menkésa77). Choroba przemiany materii, polegająca na nagromadzeniu ciał ketonowych i aminokwasów we krwi i w moczu, z zaburzeniami poziomu cukru we krwi. Patrz także: Delaney A. i Gal T. J., Anesthesiology, 1976, 44, 83.

Choroba Stilla (młodzieńcze przewlekłe zapalenie wielostawowe). Patrz D’Arcy E. J. Opieka pooperacyjna78. W wieku niemowlęcym wymagana jest intensywna opieka. Uwagę należy skupić na: 1) temperaturze otoczenia 2) odżywianiu: w ciągu pierwszych