Metoda zachowawcza

Metoda zachowawcza kryje w sobie niebezpieczeństwo przeoczenia zakażenia otrzewnej oraz współistniejących wad przewodu pokarmowego, które powodują niedrożność. Dłuższe utrzymywanie jelit poza jamą brzuszną utrwala istniejący niedorozwój jamy otrzewnej i przemieszcza mięśnie proste ku tyłowi. W niektórych przypadkach owodnia, pokrywająca przepuklinę pępowinową ulega przerwaniu lub obumarciu, stając się przepuszczalną dla drobnoustrojów.

Leczenie operacyjne. Nowoczesne metody znieczulania, umiejętne zwalczanie wstrząsu pozwalają rozszerzyć wskazania do leczenia operacyjnego przepuklin pępowinowych.

Bezwzględnym wskazaniem do operacji są: uszkodzenia worka przepukliny pępowinowej lub niedrożność przewodu pokarmowego, która może wystąpić m.in. w związku z nie dokonanym zwrotem jelit.