METODY NIEFARMAKOLOGICZNE

Ponieważ leki mogą przechodzić przez łożysko i wpływać niekorzystnie na płód, na uwagę zasługuje każda metoda, pozwalająca uniknąć lub ograniczyć ich zastosowanie.

-1. „Poród naturalny”. Podejście naturalistyczne z położeniem nacisku na osiągnięcie stanu relaksacji mięśniowej. Rodzącą uczy się tego w czasie ćwiczeń, wykładów i demonstracji57.

-2. Podobne metody we Francji i w ZSRR (Welkowski), wprowadzone w r. 1947, opierają się na podejściu psychosomatycznym58. 3. Hipnoza69. Wymaga ona czasu zarówno ze strony rodzącej, jak i personelu. Jest metodą skuteczną tylko u około 25% rodzących, nie zyskała przeto popularności w powszechnym stosowaniu.

-4. Ubiór dekompresyjny. Obniżenie ciśnienia w obrębie brzucha i dolnej części klatki piersiowej do 0,15-0,3 atm. poniżej ciśnienia atmosferycznego powoduje, że macica przybiera kształt bardziej zaokrąglony i działa w sposób skuteczniejszy mechanicznie. Ułatwia to poród, skraca pierwszy okres i znacznie zmniejsza ból60.