Czy jest nadzieja na poprawę losu milionów kobiet

Parlamenty poszczególnych krajów zostały zobowiązane do priorytetowego zajęcia się losem kobiet, obywatelek danego państwa. W zakresie ochrony, bezpieczeństwa kobiety, godności, każdy kraj na świecie ma wiele do zrobienia. W krajach cywilizowanych, rozwiniętych, dzisiejsze problemy związane są z brakiem poszanowania kobiet, utrudnianiem osiągnięcia wysokiego statusu społecznego – jakby to było tylko przywilejem dla mężczyzn, często brakiem dostatecznej ochrony przed przemocą fizyczna, psychiczną, seksualną. Ale współczesna europejska kobieta nie musi się kierować zakazami i nakazami od rodziny, nie musi prowadzić swojego życia w oparciu o tradycyjne i kulturowe przesłania – może decydować sama o sobie i o swoim życiu. Inaczej wygląda sytuacja kobiet w krajach trzeciego świata, arabskich, rozwijających się. Tam, w większości, kobieta pozbawiona jest praw. Ma obowiązki względem rodziny, ale nie ma przywilejów. Mężowie, w wielu krajach mogą mieć nawet kilkanaście żon, mogą decydować o życiu i śmierci swojej żony, to oni decydują o rozwodzie, o wychowaniu dzieci – kobieta musi ślepo wypełniać swoje obowiązki i życzenia mężczyzny. Nie ma możliwości nauki, kształcenia, pracy. Kobieta jest nikim. Jest maszynką do rodzenia dzieci, o których dalszym życiu decyduje mąż, jest gospodynią domową od rana do nocy, nadskakującą swojemu mężowi. Czy kiedyś myśleliśmy, że takie rzeczy będą możliwe w XXI wieku? Prawdopodobnie będą i w następnym, może uda się jednak zmniejszyć skalę problemów kobiet na świecie.
Listopad 9th, 2012 Feminizm Możliwość komentowania Amnesty International rozpoczęła kampanię o godność kobiety została wyłączona