Feminizm

Feminizm jest niezwykle popularnym określeniem we współczesnym świecie. Warto, więc powiedzieć, że jest to pewna ideologia, która to w wielkim stopniu związana jest z kierunkiem politycznym, ale także i ruchem społecznym. Przede wszystkim musimy powiedzieć, że feminizm najbardziej uosabiają kobiety. Dzieje się tak, dlatego, że związany jest on z równouprawnieniem kobiet. Współcześnie istnieje wielka ilość nurtów i odmian feminizmu. Owe nurty odróżniają się od siebie stanowiskami. Można, więc powiedzieć, że istnieje wiele kwestii feminizmu. Są to, więc na przykład prawa kobiet, bądź też prawa płci związane z kulturą. Jeśli zwrócimy uwagę na społeczeństwa zachodnie, bardzo szybko przekonamy się, że pojęcie feminizmu jest tutaj niezwykle szerokie. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z Nowym Ruchem Feministycznym. Jest to tak zwany feminizm drugiej fali. Początek tego feminizmu sięga okresu, w którym to została wydana książka Mistyka kobiecości. Miało to miejsce w roku 1963. Wcześniejsza faza feminizmu reprezentowała nieco inne poglądy związane z formalnym równouprawnieniem kobiet w społeczeństwie. Te poglądy w bardzo dużym stopniu zostały przyswojone przez większą część społeczeństwa zachodniego. W kolejnych latach dotarły one także do Polski, gdzie także zdobyły znaczne poparcie i uznanie.
Listopad 9th, 2012 Feminizm Możliwość komentowania Czy jest nadzieja na poprawę losu milionów kobiet została wyłączona