Na dzisiejszym rynku budowlanym można znaleźć wiele różnorodnych materiałów budowlanych. Jak można podzielić dane materiały budowlane i jak kształtuje się ta klasyfikacja?
Najpierw należy ustalić właściwość, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: przeznaczenie końcowe, pochodzenie, stopień przeróbki surowca, sposób otrzymywania, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, rodzaj tworzywa. Są to tylko niektóre z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego podziału. Określaniem kryteriów jakie musi posiadać materiał, aby móc należeć do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszelkie badania, jakie musi przejść materiał, aby zostać dopuszczonym do użytku.
Tak właśnie prezentuje się podział, dostępnych na rynku, materiałów budowlanych. Oczywiście, nie jest to całkowity podział materiałów budowlanych, jednak pokazuje on podstawowe cechy, brane pod uwagę, podczas klasyfikacji tych materiałów.