Na dzisiejszym rynku budowlanym istnieje dziesiątki różnych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak przedstawia się to rozróżnienie?
Na początku trzeba ustalić cechę, względem której będziemy rozróżniać dany materiał. Można tu wziąć po uwagę właściwości takie jak: przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa, sposób otrzymywania, pochodzenie, zastosowanie w budynku, stopień przeróbki surowca, pełnioną funkcję. Są to tylko niektóre z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego podziału. Określaniem kryteriów jakie musi posiadać materiał, aby móc należeć do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszystkie badania, jakie musi przejść materiał, aby zostać poprawnie przypisanym do odpowiedniej kategorii.
Dokładnie tak prezentuje się podział ,dostępnych na rynku, materiałów budowlanych. Naturalnie, nie jest to całkowity podział materiałów budowlanych, jednak pokazuje on zasadnicze cechy, brane pod uwagę, podczas podziału tych materiałów.