Centralne zagadnienia feminizmu

Feminizm dotyczy praw kobiet, o które to walczą niezwykle uparcie, a przede wszystkim dotyczy równouprawnienia, ponieważ dotychczas to mężczyźni miele o wiele więcej praw aniżeli kobiety. Kobiety z kolei w przeszłości miały więcej obowiązków, jakim to często trudno było sprostać. Taka sytuacja spowodowała, że narodził się feminizm. W jego podstawie leżało i nadal leży wiele różnorodnych kwestii i zagadnień, jakie to wraz z upływem czasu ulegają różnym zmianom. Warto, więc wspomnieć, chociaż o kilku tematach, którymi to feminizm zajmował się przez prawie trzydzieści lat. Przede wszystkim feminizm w swej pracy zajmował się rozwojem ogólnej teorii feminizmu a także przekształceniem jej w praktykę. Co więcej miało on na uwadze: równe traktowanie, a także równouprawnienie w zakresie polityki oraz pracy, a także w społeczeństwie i życiu codziennym? Bardzo często feminizm, jako organizacja udzielał pomocy indywidualnej. Poglądy wyrażały także seksualne samostanowienie a także w kilku przypadkach dopuszczalność aborcji. Co więcej feminizm walczył z męską dominacją językową? Uważał, że matki w społeczeństwie odgrywają bardzo ważną rolę a tym samym należy im się odpowiedni szacunek. Feminizm wyrażał swoje poglądy także w homoseksualizmie. Starał się traktować ludzi o innych upodobaniach seksualnych równo i sprawiedliwie.
Listopad 9th, 2012 Feminizm Możliwość komentowania Podstawa programowa feminizmu została wyłączona