Podstawa programowa feminizmu

Feminizm, jako program społeczny oraz ruch na terenie bardzo wielu krajów na świecie odegrał niezwykle ważną rolę. Warto, więc na ten temat powiedzieć nieco więcej, aby każdy z nas miał świadomość, czym właściwie jest feminizm. Z tego też względu wyjaśnijmy, że feminizm to program, jaki to u swoich głównych podstaw miał cel dążenia do emancypacji kobiet. Dodatkowo dążenia te związane były z równouprawnieniem obu płci, zarówno mężczyzn jak kobiet. Dotąd, bowiem kobiety traktowane były nieco niesprawiedliwie. Zabraniano im wykonywania wielu czynności, a co więcej mężczyźni mieli od nich także o wiele więcej praw. Działo się tak nie tylko pod względem formalnym, ale i faktycznym. Można, więc śmiało powiedzieć, że feminizm w głównej mierze jest to problem kobiecości, który to uważa się niemal za odwieczny. Dzięki tej podstawie programowej nastąpił, bowiem zwiększony udział kobiet w różnych obszarach życia. Charakterystyczny jest dla feminizmu wiek dwudziesty, a szczególnie lata sześćdziesiąte, w których to wysunięto bardzo wielką ilość postulatów, jakie to dotyczyły w przeważającym stopniu roli kobiet w całej historii świata. Dotąd, bowiem szeroko pomijano ich poszczególne osiągnięcia, dorobek, co powodowało, że były odsuwane w cień. W latach sześćdziesiątych sytuacja ta uległa wielkiej zmianie.
Listopad 9th, 2012 Feminizm Możliwość komentowania Feminizm została wyłączona