Monitorowanie. Obmacywanie tętna na t. promieniowej lub obserwacja oddychania u małych dzieci- mogą być utrudnione po przykryciu dziecka bielizną operacyjną, szczególnie przy zastosowaniu wentylacji z użyciem systemu T. Korzystne jest umocowanie stetoskopu w. okolicy przedsercowej w celu monitorowania tonów serca, jego rytmu i częstości. Gdy jest to utrudnione, można użyć stetoskopu wewnątrzprzełykowego38. Stetoskop umocowany przy bocznym ramieniu rurki T zapewnia słuchową kontrolę oddychania. Można także użyć elektronicznego monitora tętna, umocowanego na palcu, lub elektrokardiografu. Opisano pomysłowe połączenie wewnątrzprzełykowe stetoskopu, termistora i elektrody EKG88. Dla kontroli ciśnienia tętniczego ważne jest użycie właściwego rozmiaru mankietu (p. rozdz. XXXVIII).

Utrata i uzupełnianie krwi46. Objętość krwi u dziecka jest mała (około 300 ml u noworodka), dlatego uzupełnianie jej utraty musi być dokładne. Utratę krwi można obliczyć za pomocą ważenia gazików lub metodą kolorymetryczną41. Aby przetoczyć dokładnie należną objętość, można użyć małych pojemników z krwią lub posłużyć się strzykawką’ 20 ml i kranikiem trójdrożnym. Krew należy uzupełniać przy utracie równej. 10% objętości krwi krążącej. Krew trzeba ogrzać dla uniknięcia hipotermii42.

Równowaga wodna43. Rzadko się zdarza, aby w czasie pierwszych 12 godzin życia zachodziła potrzeba wyrównywania bilansu wodno-elektrolitowego. Przed dużą operacją należy określić hematokryt oraz poziom hemoglobiny i cukru44. U dzieci powyżej 12 -godzin życia wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych jest bardzo ważne45. W czasie operacji polecane jest przetaczanie płynu Ringera z szybkością 2 ml/kg na godzinę46.