Zmniejszenie objętości naczyń

Zmniejszeniem elastyczności naczyń krwionośnych lub g) współistnieniem czynników wymienionych w punktach a-f. Leczenie nadciśnienia tętniczego musi więc polegać na zmniejszeniu objętości naczyń i zwężeniu naczyń krwionośnych.

Zmniejszenie objętości naczyń można uzyskać za pomocą leków moczopędnych lub zmniejszających objętość wyrzutową serca (np. leki blokujące zakończenia P-adrenergiczne), natomiast zmniejszenie zwężenia naczyń (wazokonstrykcji) blokadą układu adrenergicznego (na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, zwojów współczulnych lub zakończeń adrenergicznych) lub stosowaniem leków bezpośrednio działających na mięśnie gładkie naczyń (yasodilatantia, antagoniści wapnia, inhibitory konwertazy angiotensyny I).