ZALETY I WADY

Jako powikłanie opisywano zespół Hornera1. Popunkcyjny ból głowy jest powikłaniem wynikającym z niezamierzonego nakłucia opony twardej (p. rozdz. XVIII w sprawie szczegółów postępowania).

ZALETY I WADY. Rzadziej zachodzi konieczność resuscytacji noworodka. Nie można powiedzieć, by powikłania neurologiczne nie zdarzały się po normalnym porodzie bez analgezji przewodowej127. Dokładne badanie neurologiczne i elektromiograficzne zwykle pozwala na ustalenie dokładnego rozpoznania128.

-3. Analgezja zewnątrzoponowa krzyżowa – ciągła129. Bez względu na zalety i wady ciągłej analgezji krzyżowej w czasie porodu, niewątpliwe są też wielkie zalety analgezji z jednego wstrzyknięcia do porodu kleszczowego. Analgezja krzyżowa ciągła jest względnie bezpieczna dla matki i dziecka, daje doskonałe zwiotczenie dolnego kanału rodnego i zapewnia dobre znieczulenie. Zalecane są: 1-1,5°/o lignokaina w dawce