Zachłyśnięcia treścią żołądkową

Zachłyśnięcia treścią żołądkową podczas anestezji można uniknąć przez: 1) podawanie wyłącznie płynnego i półpłynnego pożywienia podczas porodu

-2) założenie sondy żołądkowej nr 10 przed wprowadzeniem do anestezji 3) indukcję w pozycji z uniesioną głową opisano serię 2000 przypadków, w której wymuszono opróżnienie żołądka tylko u l°/o pacjentek i nie obserwowano ani jednego zachłyśnięcia treścią żołądkową153.

Zachłyśnięcie kwaśną treścią może nastąpić bez widocznych wymiotów czy wyraźnej regurgitacji154. Metody anestezji przy pełnym żołądku – p. rozdz. XXXIV.