Wskutek nieprawidłowego rozwoju powłoki jamy brzusznej powstają różne wady, do których zalicza się przepuklinę pępowinową, przepukliny sznura pępowinowego, wrodzone wytrzewienie, przepukliny pępkowe, przepukliny boczne brzucha, przepukliny pachwinowe, skośną i prostą oraz przepukliny udowe.

Uwagi embriologicznc. W fazie gastrulacji oraz w okresie morfogenezy zarodek ma kształt dwuwarstwowej tarczy, umiejscowionej pomiędzy owodnią a pęcherzykiem żółtkowym. Jego część grzbietową stanowi ektoblast, który jest przedłużeniem ściany owodni, natomiast brzuszną – endoblast, przedłużenie ściany pęcherzyka żółtkowego. Około 3 tygodnia życia płodowego obie te warstwy przedziela mezo- derma pośrednia, zwana mezoblastem. Z mezoblastu powstaje przyszły zrąb zarodka. Mezoblast ulega podziałowi na osiowy i przyosiowy. Mezoblast osiowy wytwarza jednolitą strunę grzbietową. Mezoblast przyosiowy ulega natomiast segmentacji na praczłony i nefrotomy. Na obwodzie tarczy zarodkowej mezoblast razem z mezen- chymą otaczającą zarodek tworzy skupienie mezenchymy zarodkowej i poza- zarodkowej, w następstwie czego z komórek przylegających do ektodermy (somato- pleury) oraz do endodermy (splanchnopleury) powstaje jama wewnątrzzarodkowa, a z komórek przylegających do owodni i pęcherzyka żółtkowego – jama poza- zarodkowa.

W następnej fazie tworzy się ściana brzuszna zarodka. Jama wewnątrzzarodkowa zostaje całkowicie oddzielona od jamy pozazarodkowej. Zamykanie ciała zarodka dokonuje się w wyniku wzrostu grzbietowej osi zarodka i jej podniesienia. W miarę