Zabarwienie skóry i używają punktacji A-C (Apgar minus colour). Pewien wpływ na układ nerwowy noworodka mogą mieć leki stosowane miejscowo lub ogólnie dla zmniejszenia bólu porodowego211.

Zamartwica niebieska rzadko wymaga innego postępowania niż oczyszczenie górnych dróg oddechowych przez odsysanie przy użyciu przyrządów z końcówką gumową, a nie metalową, przy czym wywiera się chwilowe podciśnienie rzędu -100-150 cm słupa wody. Przydatny do tego celu jest także cewnik z tworzywa (nr 6). Korzystne jest zastosowanie bodźców skórnych, bierne ruchy kończyn, oklepywanie itd., jak i podawanie tlenu przez cewnik nosowy. Można insuflować 2-3 l/min tlenu przez cienki gumowy cewnik włożony do ust dziecka przy jednoczesnym zamknięciu ust i nosa. Wystarcza to do rozprężenia płuc i może być bez szkody kontynuowane rytmicznie przez pewien czas212. Lepszym sposobem jest użycie worka oddechowego dla noworodków (np. typu Cardiff213). Dzieciom w gorszym stanie należy założyć cienką sondę żołądkową w celu usunięcia wód płodowych i niedopuszczenia do zaaspirowania ich do płuc.

Jeżeli nie ma poprawy w ciągu 3-4 minut, wykorzystanych na odsysanie z ust, nosa 1 gardła oraz na podawanie tlenu przez lejek z tworzywa (4 l/min) lub przez cewnik aosowy (1 l/min), należy wykonać intubację dotchawiczą, odessać zawartość tchawicy przez cewnik nr 6 i rozprężyć płuca tlenem. Niewłaściwe wprowadzenie rurki dotcha- wiczej może spowodować wpadnięcie jej do przełyku, wymagające usunięcia w uśpieniu214. Każde dziecko urodzone w stanie bezdechu, wiotkie i z wolną czynnością serca powinno być zaintubowane. Laryngoskop powinien mieć prostą łopatkę.