Wzrok to jeden z naszych zmysłów. Wszystkie zmysły są tak samo ważne, jednak wiele osób, najbardziej obawia się utraty wzroku lub słuchu. Oczy, dzięki którym możemy oglądać piękno tego świata, są niewielkie i bardzo delikatne. Należy więc dbać o wzrok, abyśmy mogli jak najdłużej z niego korzystać. Istnieją wady wzroku, a dzieli się je na wrodzone i nabyte. W przypadku wad wrodzonych najczęściej możemy wymienić zez, a także daltonizm. Choć niektóre osoby od dzieciństwa cierpią na nadwzroczność czy krótkowzroczność. Choć funkcja wzroku wydaje się oczywista to warto przekonać się, że widzenie to proces złożony. Wzrok pozwala nam bowiem na rozróżnienie kształtów przedmiotów, ale także na rozróżnienie barw. To wzrok pozwala nam ocenić jak daleko od nas znajdują się przedmioty. Także to czy widzimy ciemność czy światło zależy od naszego wzroku. Jak więc widać nasz wzrok pełni wiele funkcji, które często określamy mianem widzenia. Jeśli chodzi o wady wzroku to jest ich wiele, a część występuje znacznie częściej u osób starczych. Wśród wad wzroku wyrózniamy na przykład astygmatyzm, krótkowzroczność, dalekowzroczność, zeza, ślepotę. Ta ostatnia może stanowić powikłanie głębokiej formy cukrzycy, kiedy to zwłaszcza jeśli jesteśmy nieświadomi choroby możemy stracić zupełnie wzrok – nawet w bardzo nagły sposób! Ślepota może być także spowodowana powikłaniami po ostrych chorobach wirusowych, na przykład opryszczkowym zapaleniu gałki ocznej, kiedy to przy poważnym przebiegu dla zachowania wzroku konieczny może się okazać zabieg przeszczepu siatkówki oka.