Tematyka feminizmu

Współcześnie feminizm odgrywa niezwykle ważną rolę w społeczeństwie, co powoduje, że mamy do czynienia z jego ciągłym rozwojem oraz udoskonalaniem. Ważne jest, więc aby powiedzieć, jakie są główne tematy, na których to skupia się feminizm w swej codziennej pracy. Jednym z najważniejszych tematów feminizmu są, więc metody działania feminizmu. Jest to niezwykle ważne, dlatego, że współcześnie większość feministek chce swoje cele osiągnąć za pomocą różnorodnych społecznych reform, jakie to mają nastąpić w społeczeństwie. Z kolei te feministki, które to chcą ostrych metod walki nie zgadzają się z owych poglądem, ponieważ uważają, że nie przyniesie on żądnych pozytywnych skutków. Innym tematem, także niezwykle ważnym są kwestie nierówności. Istnieje wiele pojęć określających równość, dlatego też wciąż dyskutuje się na ten temat w szerokim gronie osób. Trzecim tematem feminizmu jest przede wszystkim konstrukcja płci kulturowej. W zagadnieniu tym powstają ciągle spory, które to dotyczą sposobów jej konstruowania. Ważnym zagadnieniem jest także kwestia kobiecości. W nim to właśnie dyskutuje się, co to właściwie oznacza być kobietą, a także, jakie cechy odróżniają wszystkie kobiety od mężczyzn. Ostatnim tematem jest kwestia rasowa, oraz etniczna. Feministki pragną, aby w tej dziedzinie było równouprawnienie.
Listopad 9th, 2012 Feminizm Możliwość komentowania Spory w ramach feminizmu została wyłączona