Ziołowe tattie scones z sosem grzybowym

tattie scones z sosem grzybowo-ziołowym

Oto wpis, w którym Chimek nieco ironicznie ale i chyba implicite przyznaje się do wielkiej miłości pod tytułem Szkocja, podaje fajny przepis na tattie scones i wikła się nieco w historię tego szerokiego znaczeniowo słowa. Dalej…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...