Na dzisiejszym rynku budowlanym znajduje się setki swoistych materiałów budowlanych. Czy można dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak wygląda ta klasyfikacja?
Najpierw trzeba ustalić cechę, względem której będziemy dzielić dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, stopień przeróbki surowca, pochodzenie, sposób otrzymywania. Są to tylko pewne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego podziału. Określaniem warunków jakie musi posiadać materiał, aby móc zaliczać się do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszystkie badania, jakie musi przejść materiał, aby zostać poprawnie przypisanym do odpowiedniej kategorii.
Tak właśnie wygląda podział ,dostępnych w wielu sklepach, materiałów budowlanych. Naturalnie, nie jest to uwzględniający wszelkie aspekty podział materiałów budowlanych, jednak pokazuje on zasadnicze zasady stosowane podczas klasyfikacji tych materiałów.