19 marca w Sali kongresowej w Warszawie oficjalnie zainaugurowano obchody Europejskiego roku aktywności osób starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, a także obchody Ogólnopolskiego roku uniwersytetów trzeciego wieku. Przedsięwzięcia mają na celu dokonanie zmian i stworzenie osobom starszym odpowiednich podstaw prawnych i rozwiązań systemowych, które pozwolą im aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Całemu przedsięwzięciu patronuje pierwsza dama RP- Anna Komorowska.

Przypomnijmy, że wspaniała idea Uniwersytetów Trzeciego wieku zrodziła się we Francji i od lat 70. XX wieku aktywnie rozwija się w Polsce. Powstawaniu i rozwojowi tych placówek przyświeca idea edukacji i rozwoju zainteresowań osób starszych. Współczesna oferta UTW jest dość bogata. Można uczyć się języków obcych, rozwijać swoją wiedzę na temat literatury, sztuki, fotografii, informatyki i w zakresie jeszcze wielu innych dziedzin. Ogólnopolski Rok UTW ma na celu zwiększenie roli UTW w administracji państwowej, nawiązanie szerszych kontaktów z samorządami terytorialnymi i innymi jednostkami administracji państwowej.

uniwersytety trzeciego wieku

Europejski rok aktywności osób starszych i Solidarności Międzypokoleniowej będzie realizowany wokół takich haseł jak: wspieranie sprawiedliwości społecznej, przeciwdziałanie marginalizacji seniorów, wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej, zwiększanie aktywności osób starszych i jeszcze wielu, wielu innych.