Priorytetowe działania rządów na rzecz podniesienia roli kobiety w społeczeństwie

Światowa Konferencja w sprawie Kobiet w Pekinie, w 1995 roku, była czwartym spotkaniem delegacji z całego świata, a jej zadaniem było podsumowanie ostatnich dwudziestu lat i analiza tego, co poszczególne kraje na rzecz kobiet zrobiły. Odwoływano się także do założeń poprzednich trzech konferencji, które krok po kroku miały zmieniać status kobiety. Okazało się, że w krajach cywilizowanych, status kobiety bardzo się zmienił, a całe społeczeństwa stały się bardziej świadome, natomiast w krajach trzeciego świata oraz muzułmańskich, włącznie z bogatymi krajami arabskimi, kobiety w większości postrzegane są tak jak przed wiekami, związkiem kobiety i mężczyzny rządzą obyczaje i tradycja, które przesądzają o całym życiu kobiety. Na konferencji pekińskiej określono dwanaście obszarów, które mają zasadnicze znaczenie dla walki z dyskryminacją kobiet na całym świecie, oraz wyraźnie określono zadania, jakie w najbliższych latach mają być podjęte i zrealizowane przez rządy. Oczywiście, jak zawsze wezwano do równouprawnienia kobiet i mężczyzn na każdej płaszczyźnie życia, zobowiązano rządy do umożliwienia powszechnego dostępu kobiet do edukacji – zmniejszenie analfabetyzmu, dostępu do medycyny konwencjonalnej, edukacji seksualnej, dostępu do środków antykoncepcyjnych, do likwidacji biedy wśród kobiet, zapobiegania schodzeniu kobiet na margines społeczny, oraz podjęcia działań na rzecz zapobiegania przemocy w stosunku do kobiet.