Na dzisiejszym rynku budowlanym znajdują się dziesiątki różnych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak przedstawia się ten podział?
Na początku trzeba ustalić właściwość, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu wyszczególnić właściwości takie jak: pochodzenie, przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa, sposób otrzymywania, pełnioną funkcję, stopień przeróbki surowca, zastosowanie w budynku. Są to tylko pewne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego podziału. Określaniem właściwości jakie musi posiadać materiał, aby móc zaliczać się do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszelkie badania, jakie musi przejść materiał, aby zostać dopuszczonym do użytku.
Dokładnie tak wygląda kategoryzacja dostępnych w większości sklepów materiałów budowlanych. Naturalnie, nie jest to całkowity podział materiałów budowlanych, jednak pokazuje on podstawowe cechy, brane pod uwagę, podczas podziału tych materiałów.