Na obecnym rynku budowlanym można znaleźć setki różnych materiałów budowlanych. Czy można dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak przedstawia się ten podział?
Najpierw należy ustalić właściwość, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: zastosowanie w budynku, sposób otrzymywania, przeznaczenie końcowe, pochodzenie, pełnioną funkcję, rodzaj tworzywa, stopień przeróbki surowca. Są to tylko pewne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego podziału. Określaniem właściwości jakie musi posiadać materiał, aby móc zaliczać się do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszystkie próby, jakie musi przejść materiał, aby zostać dopuszczonym do sprzedaży.
Tak właśnie prezentuje się klasyfikacja dostępnych w większości sklepów materiałów budowlanych. Oczywiście, nie jest to całkowity podział materiałów budowlanych, jednak ukazuje on najważniejsze zasady stosowane podczas podziału tych materiałów.