W obecnych czasach istnieją setki swoistych materiałów budowlanych. Czy można dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak kształtuje się ta klasyfikacja?
Najpierw należy ustalić właściwość, względem której będziemy dzielić dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: sposób otrzymywania, pełnioną funkcję, zastosowanie w budynku, stopień przeróbki surowca, rodzaj tworzywa, przeznaczenie końcowe, pochodzenie. Są to tylko nieliczne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego rozróżnienia. Określaniem kryteriów jakie musi posiadać materiał, aby móc należeć do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszystkie kontrole, jakie musi przejść materiał, aby zostać poprawnie przydzielonym do odpowiedniej kategorii.
Dokładnie tak prezentuje się kategoryzacja dostępnych w wielu sklepach materiałów budowlanych. Oczywiście, nie jest to uwzględniający wszelkie aspekty podział materiałów budowlanych, jednak pokazuje on podstawowe zasady stosowane podczas klasyfikacji tych materiałów.