MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

-9. MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW. Określenie (auricular) użyte po raz pierwszy przez Sir Jamesa McKenzie (1853-1925) w r. 1908107. Należy je w miarę możności opanować w okresie przedoperacyjnym przez naparstnicowanie aż do uzyskania odpowiednio wolnej czynności komór.

-10. WRODZONA WADA SERCA. Pacjenci wymagają pilnej obserwacji i gładkiej anestezji. Celowe jest podanie osłony antybiotykowej w razie zaarożenia bakteryjnym zapaleniem wsierdzia.

-11. ZACISKAJĄCE ZAPALENIE OSIERDZIA. Stosowanie tiopentalu w tej chorobie ma złą sławę108. Serce nie jest w stanie kompensować nagłych zmian w hemodynami- ce, jakie mogą wystąpić, gdy zmienia się opór obwodowy.