Metoksyfluran

-4. Metoksyfluran. Jakkolwiek przechodzenie tego środka do organizmu jest powolne, ma on dobre właściwości przeciwbólowe i działa skuteczniej niż trójchloroetylen84 lub 50% podtlenek azotu85. Uważa się, że dobry wynik daje stałe stężenie 0,35% w powietrzu86.

Popularnym i skutecznym aparatem jest inhalator typu Cardiff85, wprowadzony do użytku w r. 1959. Zapewnia oń stężenie dokładnie 0,35% w powietrzu, niezależnie od częstości oddechów i temperatury otoczenia. Przy stosowaniu przerywanym rodząca nie zostaje uśpiona nawet podczas przedłużającego się porodu. Wszystkie przyrządy są kontrolowane i pieczętowane przez brytyjski Instytut Jakości badania te powtarzane są corocznie. Aparat Cardiff został zatwierdzony przez Centralną Radę Położnych do użytku przez samodzielnie pracujące położne.

Do prowadzenia analgezji przy użyciu metoksyfluranu zmodyfikowano parownik Cy- prane87. Nie udowodniono nefrotoksycznego działania metoksyfluranu podawanego do analgezji porodu88. Efekt toksyczny jest zależny od dawki, jest więc prawdopodobne, że niebezpieczeństwo takie zachodzi przy stosowaniu dłuższym niż 2 MAC — godziny89.