METODY WZIEWNE

-1. Chloroform (p. także str. 120). Jest względnie bezpieczny w czasie porodu tylko dlatego, że jest przyjmowany bez lęku stąd rzadsze niż w innych sytuacjach występowanie migotania komór.

Chloroform można podawać przez maskę, z parownika Junkera77 lub jej modyfikacji wg Mennella78. Można go także stosować za pomocą aparatu do anestezji. Analgezję zapewnia wdychanie 0,1-0,3% par chloroformu w powietrzu.

Środek ten jest z pewnością przeciwwskazany u chorych z obniżoną zawartością glikogenu w wątrobie, np. w stanach toksemii lub głodzenia (uporczywe wymioty).