LECZENIE PRZECIWNADCIŚNIENIOWE ZE WSKAZAŃ DORAŹNYCH

Wskazaniem do doraźnego obniżenia ciśnienia tętniczego są wzrosty ciśnienia tęt-niczego grożące wystąpieniem niebezpiecznych dla życia powikłań narządowych (ostra niewydolność komory lewej, wylew śródczaszkowy, rozwarstwienie aorty, encefalopatia mózgowa). O wskazaniu do doraźnej interwencji decyduje nie tylko bezwzględny wzrost ciśnienia tętniczego, lecz także szybkość jego zmiany w jednostce czasu oraz wysokość ciśnienia tętniczego przed przełomem. I tak wzrost ciśnienia rozkurczowego do 16 kPa (120 mm Hg) u chorego z uprzednio prawidłowym ciśnieniem tętniczym może być w skutkach bardziej niebezpieczny niż występowanie takiego ciśnienia u chorego z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym.

Tabela 5.4. Kliniczne zespoły ciężkiego nadciśnienia tętniczego (wg Nolan C. R., Linas S. L.: Malignant hypertension and other hypertensive cases. W: Diseases of the kidney. (Schrier R. W., Gottschalk C., W., red.), Little Brown and Co, Boston, 1993.