LECZENIE PRZECIWBAKTERYJNE – ANTYBIOTYK!

Bezsporna rola paciorkowców fi-hemolizujących grupy A w patogenezie zarówno pierwszego, jak i kolejnych rzutów choroby reumatycznej uzasadnia przeprowadzenie u każdego chorego leczenia przeciwbakteryjnego. Wyeliminowanie z organizmu paciorkowców (leczenie tzw. pierwotne) może niekiedy przerwać łańcuch odczynów autoimmunizacyjnych i złagodzić przebieg ostrej fazy choroby. W przedstawionym ujęciu leczenie antybiotykami nabiera rangi postępowania przyczynowego. Leczenie antybiotykami ostrego rzutu dzieli się na 2 fazy

– pierwszą, zwaną pierwotną, i drugą – wtórną. Obie prowadzi się w okresie pobytu chorego w szpitalu. Po opuszczeniu szpitala stosuje się nadal przeciwbakteryjne leczenie zapobiegawcze.