W obecnych czasach można znaleźć wiele różnorodnych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak wygląda to rozróżnienie?
Wstępnie należy ustalić cechę, względem której będziemy dzielić dany materiał. Można tu wziąć po uwagę właściwości takie jak: sposób otrzymywania, stopień przeróbki surowca, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, rodzaj tworzywa, przeznaczenie końcowe, pochodzenie. Są to tylko nieliczne z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego rozróżnienia. Określaniem właściwości jakie musi posiadać materiał, aby móc należeć do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszystkie testy, jakie musi przejść materiał, aby zostać dopuszczonym do użytku.
Tak właśnie wygląda kategoryzacja ,obecnych na rynku, materiałów budowlanych. Oczywiście, nie jest to uwzględniający wszelkie aspekty podział materiałów budowlanych, jednak ukazuje on główne cechy, brane pod uwagę, podczas klasyfikacji tych materiałów.