W dzisiejszych czasach istnieją setki swoistych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak prezentuje się to rozróżnienie?
Na początku trzeba ustalić cechę, względem której będziemy rozróżniać dany materiał. Można tu wyszczególnić właściwości takie jak: pochodzenie, pełnioną funkcję, zastosowanie w budynku, stopień przeróbki surowca, sposób otrzymywania, przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa. Są to tylko niektóre z wielu kryteriów, wobec których możemy dokonać takiego rozróżnienia. Określaniem warunków jakie musi posiadać materiał, aby móc zaliczać się do danej kategorii, zajmuje się Polska Norma. To ona określa wszystkie kontrole, jakie musi przejść materiał, aby zostać poprawnie przydzielonym do odpowiedniej kategorii.
Dokładnie tak wygląda podział ,dostępnych w wielu sklepach, materiałów budowlanych. Naturalnie, nie jest to całkowity podział materiałów budowlanych, jednak ukazuje on główne cechy, brane pod uwagę, podczas podziału tych materiałów.