Folklor jest to dziedzina nauki o kulturze ludowej. Kultura ludowa to ludność o niższych wartościach warstw. Kultura ludowa jest związana z zróżnicowaniem regionalnym. Po II wojnie światowej kultura ludowa na terenach Polski jest uważana za tradycyjność narodową. Rozszerzono je w różnego rodzaju badania związane po przez skanseny, konkursy i festiwale związane z sztuką czyli rzeźbami i malarstwem i muzyką czyli śpiewem i wzbogacono folklor w Polsce. Słowo folklor wprowadził do słownika naukowego słynny pisarz William Thoms w 1846 roku. Od pierwszego użycia tego terminu rozpowszechniało się to słowo bardzo błyskawicznie na świecie a przedewszystkim w Europie. W XX wieku wprowadzono od tego słowa nowe słowo powiązane razem definicją słowo to brzmiało folklorystyka i była to osobna dyscyplina naukowa. Folklorystyka ma na celu naukę na temat folkloru. Teraźniejsza folklorystyka zajmuje się zwyczajami i obrzędami różnych miast czy wsi a w dodatku do tego dochodzi śpiew i taniec ludowy. Każdy rejon ma swoje obyczaje i swoje ugrupowania artystyczne, które zajmują folklorystyką.