Choroba Gravesa-Basedowa

Choroba Gravesa-Basedowa to choroba o podłożu autoimmunologicznym oraz genetycznym występująca podczas nadczynności tarczycy. Czasem może jej dodatkowo towarzyszyć powiększenie tarczycy (które może prowadzić nawet do jej usunięcia) oraz wytrzeszcz gałek ocznych i obrzęk przedgoleniowy. Schorzeniem tym obciążone są pięciokrotnie częściej kobiety niż mężczyźni, najczęściej zapadają na nie osoby w średnim wieku.
Charakterystyka

We krwi osób chorych krążą immunoglobuliny TSI ( thyroid stimulating immunoglobulins), które pobudzają tarczycę do pobudzania hormonów oraz wzrostu. Są one również określane jako przeciwciała pobudzające tarczycę TSAb (thyroid stimulating antibodies). Poprzez połączenie ich z receptorami, które są w zdrowych warunkach przeznaczone dla TSH, pobudzają ją do wzrostu i wydzielania tyroksyny i trijodotyroniny. TSH również pobudza tarczycę, ale w sposób kontrolowany i działa to na zasadzie sprężenia zwrotnego za pomocą układu podwzgórzowo-przysadkowego. W zdrowym organizmie liczba wydzielanych hormonów jest taka, jak wynosi na nie zapotrzebowanie organizmu. W przypadku choroby Gravesa-Basedowa proces ten jest niekontrolowany, co może prowadzić do bardzo wysokiego poziomu hormonów tarczycy, nawet jeśli organizm takiej ilości nie potrzebuje.

Pojawienie się tych przeciwciał jest spowodowane defektem limfocytów T, przez który wchodzą one w reakcję z powierzchnią komórek i błędnie rozpoznają ją jako obcą. Informację tę przekazują one dalej komórkom, które są odpowiedzialne za produkowanie immunoglobulin, czyli limfocytom B zmuszając je do wytwarzania przeciwciał TSAb. Poza tymi, możliwe, że w przypadku choroby Gravesa-Basedowa występują czasem przeciwciała niszczące tkanki oczodołów oraz skórę goleni, co właśnie bezpośrednio powoduje wytrzeszcz oczu, problemy z widzeniem oraz obrzęk przedgoleniowy.

Należy więc zauważyć, że w przypadku choroby Gravesa-Basedowa przyczyną nadczynności nie jest zbyt duża ilość TSH, jak to jest w przypadku „typowej” nadczynności tarczycy, a immunoglobuliny, które pobudzają tarczycę i działają na nią destrukcyjnie.
Objawy choroby Gravesa-Basedowa